Başlangıç / Hakkımızda
makinetürk

Hakkımızda

Makine Türk HAKKIMIZDA ;

MİSYONUMUZ

Makineturk.net olarak misyonumuzu tek bir cümleye sığdıracak olursak; Türkiye’de gerçekleşen, ‘makine’ ve ‘endüstri’ başlıkları altına sığdırılabilen her türlü ticari, eğitim ve haberleşme araçlarını, ‘makine’ ile uğraşan herkese, her kuruma ve eğitim kuruluşuna sunulup, bu konuyla alakalı her şeyi kolaylaştırarak, Türkiye’yi bu konuda bir adım daha ileriye taşımak misyonu ile kurulmuş, çok amaçlı bir kuruluştur. Bu konuda bilgili Makineturk.net kadrosu olarak, ülkeleri kalkındıran ve milletleri muassır medeniyetler seviyesine ulaştırmada anahtar rol oynayacak olan ‘makine’ ve ‘makineleşmeyi’ çok iyi kavramış olarak bunu Türkiye için kolaylaştırmayı misyon edindik.

Misyonumuzu daha iyi anlayabilmeniz adına;

Makineleşme yani endüstrileşme, tarihten bugüne tam 3 kere dönüşüm geçirmiştir. İlki, 18. Yüzyılın sonlarında İngiltere’de baş gösteren ve buhar gücünün, mekanik enerjiye dönüşümü ile el üretiminden, seri üretime geçildiği 1. Sanayi Devrimi’dir. Kömür ve petrolün gücünün keşfedildiği ve bunun endüstriye uygulandığı 2. Sanayi Devrimi ise 19. Yüzyıl’ın sonları ve 20. Yüzyıl’ın başlarına denk gelir. Fark ettiyseniz, iki devrimin arasında yaklaşık yüz küsür sene var. Yani atalarımızın, bu devrimleri ülkemize aksettirebilmeleri için yüz sene gibi bol zamanları varmış. Fakat maalesef çeşitli sebeplerden dolayı, bu kadar bol zaman içinde, ülkemiz bu gelişmelere ayak uyduramamış ve ülkemiz endüstrileşmede çağın çok gerisinde kalmıştır. Bu da bizim ders almamız gereken, tarihimizin hazin bir gerçeği olarak kalmıştır.

Endüstri devrimlerinin üçüncüsü ise endüstriye, yazılım bazlı akıllı makinelerin uyarlanmasıdır. 1975-85 arasında gerçekleşmiş bu devrim ile bir önceki devrim arasında yaklaşık 75 sene var. Peki Türkiye’nin bu devrimin getirdiği yeniliklere uyum sağlamasındaki başarısı nedir? Kısmi olarak uyum sağlayabilmiş olsak bile yine de çağın gerisinde kalmış olduğumuz söylenilebilir. Aynı şekilde bu durum da, tarihimizde yer alan ve ondan ders çıkarmamız gereken bir gerçektir.

VİZYONUMUZ

Peki sırada ne var?

4. SANAYİ DEVRİMİ! Yani ülkemizin kalkınabilmesi ve çağa uyum sağlayabilmesi için bir fırsat daha! Kısaca özetlemek gerekirse bu sanayi devrimi, endüstrideki her üretim aşamasının, yapay zeka tabanında yeniden kurulmasıdır. Her bir makine, alakalı endüstrinin datalarıyla kurulmuş olan bulut sistemindeki o konuyla alakalı ‘big dataya’ anlık olarak erişerek, bünyelerindeki ‘Machine Learning’ algoritmaları sayesinde, yaptığı işte tıpkı bir işçi gibi, günden güne daha da uzmanlaşacak. Makineturk.net olarak temelleri bunlara dayanan yeni bir endüstri devrimi treninin, daha ülkemiz adına kaçmadığının farkındayız. Makineturk.net’in vizyonu işte burada ortaya çıkıyor.

Önceki üç sanayi devrimlerinde, değerli bilgilere ulaşmak, şimdikinden çok daha zordu. Dijital çağın getirisi olan İnternet, bizim ülkemiz gibi çağı yakalamaya çalışan milletler için çok büyük bir koz. Her türlü bilginin, herkes tarafından ulaşılabilir olduğu bu çağın bu nimetinin, yani İnternet’in, ülkemizi endüstri konusunda çağdaş yapacak yoldaki kıymetini kavramış bir kuruluştur Makineturk.net.

Fakat maalesef, atalarımızın dönemindeki gibi zamanımız o kadar bol değil. ZAMANIMIZ ÇOK KISITLI! Bu kısıtlı zaman içinde elimizdeki bu kozu, yani İnternet’i kullanarak, Türkiye için bu kısıtlı zamanı verimli kullanabilmek adına kurulmuş bir kuruluş olarak ortaya çıkmak, Makinetürk’ün benimsediği vizyondur.

Makineturk.net, elindeki bu İnternet hamurunu, ‘makine’ için nasıl yoğuracak?

 

  • Halkın ilgisini ‘makineye’ yoğunlaştırarak, aktif olarak ‘makine’ ile uğraşmayan insanlara vizyonunu aşılayıp; toplumda, endüstrileşmenin ülkemiz için önemi hakkında farkındalık yaratarak,
  • Aynı zamanda internetteki bilgi kirliliğinden dolayı, ‘makine’ ile alakalı toplumdaki, hangi bilginin doğru, hangi bilginin yanlış olduğuna kara verebilecek mekanizmayı geliştirerek,
  • ‘Makine’ ile uğraşmaya yeni başlamış insanların, bu yolda neler yapmaları gerektikleri ve hangi adımları atmaları gerektikleri hakkında vizyonlarını arttırarak ve bu konularda onlara bilgiler, eğitimler verip kariyerlerine yön vererek,
  • ‘Makine’ ile profesyonel olarak uğraşan insanların, işlerini kolaylaştırabilecekleri, kendilerine iş imkanları yaratabilecekleri, diğer ‘makineciler’ ile iletişimlerinin kolaylaşacağı ve bilgilerine bilgi katabilecekleri altyapıyı oluşturarak,
  • ‘Makine’ ve ‘endüstri’ ile alakalı kuruluşların ve eğitim kurumlarının, aralarındaki iletişim ve etkileşimi kolaylaştıracak altyapıyı oluşturarak,
  • Ve her zaman vizyonunu ve misyonunu bulunduğu duruma ve çağa göre güncelleyerek,yoğuracak.